Byrådsmøde 19. marts 2018 kl. 17.00

373 views
Dato / 20. marts 2018
 1. Godkendelse
  af dagsorden
 2. Støttet
  byggeri, grundkapital fordeling
 3. Udvidelse
  af børnetal i privatinstitutionen Markusskolens Børnehave
 4. Kvalitetsrapport
  for Esbjergs Kommunale Skolevæsen 2016-2017
 5. Ny
  planmodel - Esbjergs Planmodel 2018
 6. Forslag
  til kommuneplanændring 2017.04 og forslag til lokalplan 21-010-0002, Bramming
  Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade/Sct. Knuds Allé
 7. Indsatsplan
  for Fanø Vandværk
 8. Indsatsplan
  for Vilslev, Gredstedbro, Jernvedlund vandværker m.fl.
 9. Vedtægtsændring
  Kystbeskyttelse, Mandø
 10. Nyt mandskabshus
  Gormsgade Kirkegård, Esbjerg - anlægsbevilling
 11. Trafiksikkerhedsfremmende
  foranstaltninger - venstresvingsbane og arealerhvervelse ved Koldingvej-Villebølvej
 12. Forslag
  fra Enhedslisten i forbindelse med OK18