Byrådsmøde 19. november 2018 kl. 17

325 views
Dato / 20. november 2018
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Hjerting Sports- og Kulturhus - anlægsbevilling, vedtægter og brugsretsaftale
  3. Indgåelse af Tillægsaftale for 2019 til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
  4. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Diagonalvejen
  5. Minimering af forurening med heliumballoner
  6. Projektforslag om etablering af biogasledning fra Outrup Biogas
  7. Anmodning om igangsættelse af kommuneplanstrategitillæg for udviklingsområder
  8. Strategi for den frivillige sociale indsats 2019-2022
  9. Beskæftigelsesplan 2019
  10. Arealerhvervelse til udvidelse af eksisterende rundkørsel ved Obbekjærvej/Nørremarksvej, Ribe