Byrådsmøde 19. september 2016 kl. 17

314 views
Dato / 20. september 2016
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til indkaldelse af stedfortræder
 3. Fastlæggelse af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2017
 4. Opkrævning af garantiprovision i forbindelse med kommunale garantistillelser
 5. Ungdomsbo - Etablering af bydelshus på Stengårdsvej
 6. Nedrivning af kommunal fritidsbygning Kjærgårdsvej 28, Hunderup
 7. Overdragelse af kommunal fritidsbygning til FDF Spandet/Roager
 8. Kommuneplanændring 2014.13 og lokalplan 01-100-0005 Udvidelse af havnen mod nord
 9. Godkendelse af forlængelse af helhedsplan for bydelsprojekt 3i1 2016-2020
 10. Renovering af omklædningsbygning i Guldager - Anlægsbevilling
 11. Etablering af mekanisk ventilation på Bohrskolen, Afd. Vita
 12. Opfølgning på høringssvar på forslag til fremtidig busbetjening
 13. Kornvangen - nedrivning