Byrådsmøde 2. februar 2015

270 views
Dato / 28. april 2016
DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fusion mellem Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S – Udpegning af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
3. Forslag til Kommuneplanændring 2014.12, VVM-redegørelse og forslag til Lokalplan 01-050-0004, Boldesager, Tillæg nr. 1 til Lokalplan 01-050-0003, Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
4. Forslag til Kommuneplanændring 2013.05 og forslag til lokalplan 40-020-0005, Ribe Øst, Boliger på Nipsvej
5. Forslag til Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde
6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018
7. Udvidelse af Vadehavscentret, anlægsbevilling
8. Prioritering af afsatte midler i 2015 til cykelfremme
9. Lyssætning af IC Møllerparken - frigivelse af anlægsmidler
10. Esbjerg Strand - Anlægsbevilling

LUKKET

11. Salg af 27 grunde i Sønderris
12. Godkendelse af nedsættelse af mindstepris på ejendom
13. Forlængelse af byggefrist