Byrådsmøde 2. maj 2022 kl. 17

395 views
Dato / 2. maj 2022
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Midlertidig boligplacering af flygtninge fra Ukraine
 3. Overførsel af rådighedsbeløb til 2022-2024 samt lånoptagelse
  for 2021
 4. Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2022 og senere
 5. Årsregnskab 2021
 6. Ændring af udpegninger til Seminariekollegiet i Ribe og
  AMU-vest
 7. Tidspunkt for afstemning på Mandø i forbindelse med
  folkeafstemning den 1. juni 2022
 8. Befolkningsprognose 2022-2032
 9. Generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S den 24. maj 2022
 10. Årsregnskab for Business Esbjerg 2021
 11. Boligforeningen 32, afd. 2, Rørkjærsgade og Grønnegade i Esbjerg -
  Ansøgning om væsentlig forandring
 12. Boringsnære beskyttelsesområder ved 4 boringer
 13. Indførelse af årskort i P-Hus Danmarksgade samt håndværkerlicenser i
  Esbjerg Kommune
 14. Endelig vedtagelse for Kommuneplanændring 2021/71 og Lokalplan 21-030-0013
  for Del af Aflastningscenter ved Vardevej, Bramming
 15. Godkendelse Sektorplan Park, Skov og Friluftsliv efter offentlig høring
 16. Opgørelse over magtanvendelse og værgemål i 2021