Byrådsmøde 2. marts 2015

295 views
Dato / 28. april 2016
DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kommuneplanændring 2014.21 og lokalplan 01-110-0001 - Område til erhverv og træningscenter på Ravnevej 10-12 i Esbjerg Ø
3. Udskiftning af 2 suppleanter i Handicaprådet
4. Svar på henvendelse vedr. beregning af fritvalgsprisen

LUKKET

5. Esbjerg International School anmoder om annullation af deklarationer i tidligere indgået købsaftale