Byrådsmøde 2. marts 2020 kl. 17

312 views
Dato / 3. marts 2020
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Økonomisk og administrative konsekvenser af den nye ferielov
  3. Økonomisk politik 2020
  4. Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker i Pinsen i forbindelse med Tulipanfesten 2020
  5. Boligforeningen Fremad, afdeling 12. Frøkjærparken - Individuel modernisering af badeværelse og køkken
  6. Anvendelse af anlægsmidler afsat til forbedring af skolernes indeklima
  7. Ansøgning om byfornyelsestilskud i Bramming - 3. ansøgningsrunde
  8. Igangsætning af planlægning for boliger og erhverv Torvegade 6
  9. Arealerhvervelse til etablering af signalanlæg i krydset Torvegade/Haraldsgade, 6700 Esbjerg
  10. Byggeregnskab Bøge Alle 14, Ribe - 18 boliger til borgere med multihandicap samt godkendelse af endelig lejefastsættelse