Byrådsmøde 2 november 2020 kl.17

434 views
Dato / 3. november 2020
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Frigivelse af afsat anlægstilskud på 10 mio. kr. til
  universitetsbygning på Degnevej
 3. Ribes Kulturnat søger dispensation til en række mindre
  koncerter i Ribe Domkirke
 4. Planlægning for udskiftning af vindmøller ved Tjæreborg
  med forslag til: kommuneplanændring nr. 2019-0042, lokalplan LP 12-030-0003,
  miljøkonsekvensrapport og §25-tilladelse
 5. Forslag til kommuneplanændring nr. 2020.53 og lokalplan
  01-010-0029 Torvegade 6 i Esbjerg med tilhørende miljørapport
 6. Arealerhvervelse til etablering af venstre- og
  højresvingsbane på Obbekjærvej til Klostermarken i Ribe
 7. Betalingsparkering og beboerlicenser - forslag til
  takster
 8. Helhedsplan Bramming
 9. Medlemsforslag fra Radikale Venstre om at blive en
  ‘Børnevenlig kommune’