Byrådsmøde 20. august 2018 kl. 17.00

296 views
Dato / 20. august 2018
 1. Godkendelse
  af dagsorden
 2. Bevillinger
  bringes på plads til budget 2019-22
 3. Flytning
  af kompetence til behandling af klager over afgørelser truffet af
  Bevillingsnævnet
 4. Revisionsberetninger
  for 2017
 5. Ændret
  finansiering af almene ældreboliger
 6. Lejeaftale
  vedr. Bramming Banegård
 7. Orientering
  om magtanvendelse 2017 i Social & Tilbud
 8. Orientering
  om tilsyn 2017 på botilbud i Social & Tilbud
 9. Endelig
  behandling af kommuneplanændring 2017.04 og lokalplan 21-010-0002, Bramming
  Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade/Sct.Knuds Allé