Byrådsmøde 20. december 2021 kl. 17

321 views
Dato / 21. december 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Ribe Boligforening, afdeling 30 Nipsvej - Helhedsplan
  indeholdende Nybyggeri (skema A)
 3. Anvendelse af Business Region Esbjergs egenkapital
 4. Børneuniverset Bramming - etablering af 24
  vuggestuepladser, Troldehulen Hunderup - anlægsbevilling
 5. Byfornyelsesprojekt vedr. opkøb, nedrivning og
  ombygning af Endrup Mejeri til bolig- og fritids-/idrætsformål
 6. Forslag til program for områdefornyelse på Mandø
 7. Ekspropriation af areal til Gørding Vandværks
  indvindingsboring
 8. Boringsnært beskyttelsesområde, Høm Vandværks
  kildeplads
 9. Endelig vedtagelse af Klima- og risikostyringsplan for
  Esbjerg by og havn 2022-27
 10. Forslag til Kommuneplan 2022-34
 11. Gebyr for flytning af jord og anvisning af
  erhvervsaffald
 12. Miljøvurdering af kommuneplan
 13. Forslag til kommuneplanændring 2021/71 og Lokalplan
  21-030-0013 for Del af Aflastningscenter Vardevej i Bramming
 14. Eventuel frivillig modtagelse af afghanske flygtninge
 15. Yderligere arealerhvervelse cykelstien Gabelsvej,
  Bramming
 16. Forslag til offentlig høring, Sektorplan for park, skov
  og friluftsliv