Byrådsmøde 20. februar 2023 kl. 17

200 views
Dato / 20. februar 2023
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Borgerinddragelse i politiske fagudvalg i Esbjerg Kommune

3 Ændring af udpegning til bestyrelsen for CSV-Esbjerg (Center for Specialundervisning for Voksne)

4. Den selvejende institution Gjesing Ældrebo - Ansøgning om forhøjelse af beboerindskud

5. Ændring af styrelsesvedtægten - anlægsbevillinger til byggeprojekter

6. Darum-Tjæreborg dige, accept af tilsagn fra Kystdirektoratet samt frigivelse projekteringsbevilling