Byrådsmøde 20. marts 2017

313 views
Dato / 21. marts 2017
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Fastsættelse af frist for ændrings- og underændringsforslag til Budget 2018-
  21
 3. Godkendelse af Blåmuslingen som privatinstitution
 4. Styrelsesvedtægt for særlige dagtilbud
 5. Program for områdefornyelse i Bramming
 6. Opfølgning på plan for Marbækområdet
 7. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring nr. 2015.27 og Lokalplan 38-
  070-0001 Vester Vedsted Landområde. Rekreativt anlæg ved Tradsborg
  Plantage
 8. Forslag til lokalplan 01-010-0019 for biografcenter ved Shoppingcenter Broen,
  Exnersgade, Esbjerg
 9. Forslag til kommuneplanændring 2016.58 og lokalplan 01-090-0004 for
  blandet bebyggelse ved Gasværksgade, Gammelby Ringvej, Ringen og
  Teglværksgade, Esbjerg
 10. Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien - Projekteringsbevilling