Byrådsmøde 20. marts 2023 kl. 17

286 views
Dato / 20. marts 2023
1. Godkendelse af dagsorden

2. 
Frigivelse af budget midler til etape 1 og 3

3. 
Låneramme for Esbjerg Havn 2022

4. 
Borgerrådgiverens beretning 2021-2022

5. 
Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på op
til 12 mio. kr. 

6. 
Ansøgning
fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på op til 100 mio. kr.

7. 
Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti
på lån på op til 105 mio. kr.

8. 
Anlægsbevilling til etablering af rammer for 18-21
årige i den kommunale tandpleje - fase 1

9. 
Ajourføring af retningslinjer for pladsanvisning og
søskendefordel. 

10. 
Affaldsplan for Fanø Kommune 2023-2028. 

11.Forslag til fredning af Marbæk 

12. 
Team Danmark aftale 2023-2026. 

13. 
Ny legeplads i Vognsbølparken, frigivelse af anlægsbevilling.