Byrådsmøde 20. september 2021 kl. 17

190 views
Dato / 21. september 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Ændring af styrelsesvedtægten som følge af nye
  vederlagsregler
 3. Udfordringer med budgetoverholdelse på anlægsprojekter
 4. Diæter til valgstyrere og tilforordnede ved kommunal-
  og regionrådsvalget
 5. Sydstjernen - Projekteringsbevilling
 6. Pulje indfasning af minimumsnormering - ændring af
  forældrenes egenbetaling fra 2022
 7. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring nr. 2020.56 og
  Lokalplan 01-08-0010, udvidelse af eksisterende parkeringshus, Esbjerg
 8. Endelig vedtagelse af miljøkonsekvensrapport for
  udvidelse af Ribe Biogas mod nord
 9. Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og
  kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap
 10. Renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej
 11. Darum-Tjæreborg Dige, ansøgning til Kystdirektoratet