Byrådsmøde 21. januar 2019

317 views
Dato / 22. januar 2019
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Budgetrevision - Ny procedure
 3. Stedfortræder for Susanne Dyreborg i Valgbestyrelsen vedr. valg til folketinget og EU-parlamentet
 4. Omrokering mellem Børn & Familieudvalget og Teknik & Byggeudvalget
 5. Offentliggørelse af lukkede punkter
 6. Høring af forslag til Veteranpolitik
 7. Andelsboligforeningen Pinassen - Anmodning om sletning af kommunal anvisning
 8. Kriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner
 9. Korskro Motorsportscenter - Frigivelse af anlægstilskud til etablering af sikkerhedsmæssige foranstaltninger, samt etablering af lys på fælles p-pladser
 10. Forslag til Kommuneplanændring 2018.14 og Lokalplan nr. 01-020-0007, Boliger på en del af Tovværksområdet, ved Grådybet - Ny høring
 11. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring nr. 2018.20, lokalplan 10-030-0006 og tilhørende miljørapport for datacenter ved Andrup i Esbjerg
 12. Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplanændring 2018.19 og Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0003, For et boligområde ved Strandvænget
 13. Høring af Miljøstyrelsens forslag - Vandråd 2017
 14. Grænsestien, Anlægsbevilling
 15. Om og tilbygning RABU Bøge Alle 5 Ribe - Anlægsbevilling
 16. Vedtægtsændring og plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist
 17. Boligforeningen Ungdomsbo – Strandvænget I, Skema A
 18. Boligforeningen Ungdomsbo – Strandvænget II, Skema A