Byrådsmøde 21. juni 2021 kl. 17

314 views
Dato / 22. juni 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Fritagelse for hvervet som byrådsmedlem samt
  indkaldelse af stedfortræder
 3. Borgerrådgiverens beretning 2019-20
 4. Ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter fra
  handelsstandsforeninger
 5. Forpligtigelse i forhold til tilskud Business Region
  Esbjerg har modtaget til gennemførelse af projekter
 6. Garantistillelse for kassekredit til Destination
  Vadehavskysten
 7. Bramming Fjernvarme Amba - ansøgning om
  garantistillelse på 5,5 mio. kr.
 8. Skema A Stengårdsvej, nedrivning af 75 boliger i afd.
  14
 9. Udvidelse af Sydstjernen i Ribe - døgninstitution til
  børn og unge i Esbjerg Kommune
 10. Godkendelse og vedtagelse af tværgående strategi for
  kunst i det offentlige rum
 11. Godkendelse af Samarbejdsaftale Folkehuset Kvaglund
 12. Nyt etageboligbyggeri - Englandsgade 44-46, 6700
  Esbjerg
 13. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2017.09
  Landskabsvurderinger
 14. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2020.53 og
  lokalplan 01-010-0029 for Torvegade 6 i Esbjerg
 15. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2020.55 og
  lokalplan 21-030-0012 for dagligvarebutik på hjørnet af Gabelsvej og
  Kirkebrovej i Bramming
 16. Forslag til kommuneplanændring 2020.66 og lokalplan
  40-020-0011 for boligområde på Klostermarken i Ribe
 17. Forslag til kommuneplanændring 2021.69 og lokalplan
  40-020-0012 Ribe Aktivitets- og historiepark
 18. Flytning af den ordinære substitutionsbehandling fra
  Bakkevej 1 til Bakkevej 6, Anlægsbevilling
 19. Fyrparken - 18 almene handicapboliger med tilhørende
  servicefaciliteter
 20. Kastanie Alle - 8 fritliggende handicapboliger med
  tilhørende servicefaciliteter
 21. Udmøntning af støtte til oplevelsesindustrien målrettet
  ældre og udsatte borgere
 22. Yderligere belysning af jobcentrets tilbud på
  ungeområdet
 23. Nye administrative arbejdsformer