Byrådsmøde 21. marts 2022 kl. 17

300 views
Dato / 21. marts 2022
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering om lov om midlertidig opholdstilladelse til
  personer, der er fordrevet fra Ukraine
 3. Midlertidigt tilskud til kost og logi til fordrevne
  ukrainere
 4. Fusion af Arkivet og Museet samt salg af Torvegade 47
 5. Forslag til forretningsorden for Esbjerg Kommunes Byråd
 6. Ændring af styrelsesvedtægten
 7. Ribe Aktivitets og Historiepark - ansøgning fra Ribe
  Fritidscenter om delvis konvertering af kommunale driftsmidler i 2022 til
  anlægsmidler
 8. Svar vedr. tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen
 9. Åbenhed om konstitueringsaftalen