Byrådsmøde 21. november 2022 kl. 17

259 views
Dato / 21. november 2022
 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Skolernes frisættelse fra det nye Evaluerings- og
  bedømmelsessystem.
 3. Pulje til indfasning af minimumsnormering - ændring af
  forældrenes egenbetaling fra 2023 og fastsættelse af relaterede udgifter.
 4. Fastsættelse af forældrebetalingen for 2023 i Dagplejen
 5. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved Aike og
  Hjerting
 6. Orientering om formandsafgørelser vedrørende
  anlægsbevilling til hævning af kampbaneområde på Ribe Stadion
 7. Ekspropriation cykelsti fra Bramming til Store Darum
 8. Orientering om tilsyn med tilbud i Social
  barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune
 9. Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024