Byrådsmøde 21. oktober 2019 kl. 17.00

233 views
Dato / 22. oktober 2019
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Andet udkast til Beskæftigelsesplan 2020
  3. Høringssvar til Energinet
  4. Gågaderegulativ Mere byliv i Esbjerg bymidte
  5. Endelig vedtagelse af Masterplan for tidligere grusgrav
    i Tjæreborg