Byrådsmøde 22. juni 2020 kl. 17

307 views
Dato / 23. juni 2020
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2021-24
 3. Udpegning af byrådsmedlem til den
  uddannelsesstrategiske styregruppe og bestyrelsen for Education Esbjerg
 4. Udpegning til åstedsforretninger
 5. Forslag til ny Personalepolitik
 6. Udgifter til rengøring i dagtilbud, skoler og klubber under
  Corona-pandemien
 7. Varde Bolig Administration - Tjæreborg, etape 2, skema
  A
 8. Udmøntning af puljemidler til sommerferieaktiviter
 9. Centerstruktur i Bramming
 10. Ansøgning om byfornyelsestilskud - Nørregade 24,
  Bramming
 11. Daginstitutionen Farveladen i Gørding, udvidelse med
  vuggestuepladser
 12. Samling af området for erhvervet hjerneskade hos voksne
  hos Sundhed & Omsorg
 13. Planlægning for bolig og erhverv på Torvegade 6 i
  Esbjerg
 14. Indsats for ledige, sygemeldte og fleksjobvisiterede i
  forbindelse med corona krisen
 15. Drøftelse omkring opsætning af Dannebrog i Byrådssalen
  på Esbjerg Rådhus
 16. Stop undersøgelse af mulige boliger på havnen