Byrådsmøde 22. oktober 2018 kl. 17.00

281 views
Dato / 22. oktober 2018
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter
  3. Hovedrapport om ligestillingsredegørelse 2017
  4. Grundkapital fordeling af bortfaldet projekt, Stormgade 39
  5. Ændring af bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen i forbindelse med ny dagtilbudslov - læringsfokus i SFO indtil skolestart
  6. Orientering om tilsyn på samværs- og aktivitetstilbud samt beskæftigelses- og støttetilbud
  7. Indsatsplan for Gredstedbro, Vilslev, Jernvedlund vandværker og Hunderup Kildeplads
  8. Forslag til Affaldsplan 2019-2024
  9. Solcelledrift i kommunalt regi