Byrådsmøde 24. april 2017 kl. 17.00

241 views
Dato / 25. april 2017

1. Godkendelse af dagsorden

2. Udpegning af stedfortræder for Kurt Jakobsen i bestyrelsen
for Nationalpark Vadehavet

3. Overførsel af rådighedsbeløb til 2017 og 2018 samt
lånoptagelse for 2016

4. Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2017 og senere

5. Årsregnskab 2016

6. Udskydelse af lukning af Østerbycentret

7. Behandling af facadesag, Kongensgade 85, 6700 Esbjerg

8. Forslag til kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan
01-010-0022 Indre by, Boliger ved Havnegade, 6700 Esbjerg

9. Ekspropriation til etablering af cykelstier 2017