Byrådsmøde 3. april 2017

328 views
Dato / 4. april 2017
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til indkaldelse af
  stedfortræder
 3. Sektorplan for Dagtilbud - evaluering af 2009-2016 og mål for 2017-2024
 4. Kommuneplanændring 2017.070 Tjæreborg By, Bydelscenter Tjæreborg
 5. Tilsynsplan 2017-2020 for miljøtilsynet i Esbjerg og Fanø Kommuner
 6. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021
 7. Godkendelse af Forskrift for udendørs kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og
  Fanø Kommuner
 8. Ny formand for Handicaprådet pr. 1.1.2017 og udpegning af nye suppleanter