Byrådsmøde 3. maj 2021 kl. 17

224 views
Dato / 4. maj 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2021 og
  senere
 3. Overførsel af rådighedsbeløb til 2021 og 2022 samt
  lånoptagelse for 2020
 4. Årsregnskab 2020
 5. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Destination
  Vadehavskysten
 6. Generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S den 5. maj
  2021
 7. Ny Ejeraftale og ny Ejerstrategi for DIN
  Forsyningskoncern
 8. Økonomisk tilskud til Education Esbjerg i 2021
 9. Helhedsplan for Esbjerg Strand
 10. Proaktiv økonomistyring på familieområdet
 11. Model for automatisk nedlukning
 12. Ændring af forældrenes egenbetaling i daginstitutioner
 13. Renovering faglokale Fourfeldtskolen Bohr
 14. Etablering af ventilationsanlæg på Bryndum Skole Aura
 15. Fordeling af midler fra puljen til fagligt løft og
  trivsel
 16. Vedtagelse af Ny lokalplan for dagligvarebutik i
  Guldager
 17. Endelig vedtagelse af Lokalplan 23-010-0005 og
  Kommuneplanændring 2018.26. Erhvervsområde i Gørding
 18. Beretning til Byrådet om magtanvendelse og værgemål i
  2020
 19. Strategi for hygiejne