Byrådsmøde 3. oktober 2019 kl. 17

361 views
Dato / 4. oktober 2019
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. 1. behandling af budget
  3. Overholdelse af servicerammen i 2019
  4. Nye pris- og lønskøn for 2019
  5. Ansøgning fra Botanisk Forening om optagelse i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
  6. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring nr. 2019.36, Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning
  7. Kommuneplanændring nr. 2017.07, lokalplan 01-010-0021 og tilhørende miljørapport for del af den indre by i Esbjerg
  8. Forbedring af grønne områder i Østerbyen, Esbjerg
  9. Endelig vedtagelse af Trafikplan for Esbjerg Midtby
  10. Etablering af signalanlæg i krydset ved Torvegade og Haraldsgade