Byrådsmøde 30. maj 2022 kl. 17

275 views
Dato / 30. maj 2022
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2021
 3. Indkaldelse af stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen
 4. Udtalelse til Ankestyrelsen - høring om mulig tilsynssag
 5. Ansøgning fra Education Esbjerg om yderligere tilskud i 2022
 6. Forlængelse af midlertidigt tilskud til kost og logi for
  fordrevne ukrainere
 7. Orientering om risikobaseret dimensionering 2022
 8. Den generelle Beredskabsplan for Varde, Fanø og Esbjerg
  Kommuner
 9. Årsregnskab 2021 for Sydvestjysk Brandvæsen
 10. Fremad, afdeling 2 Gefionsparken - Helhedsplan, skema B
 11. Fritagelse for grundskyld jf. §8A i lov om kommunal ejendomsskat
 12. Ansøgning fra Jernvedlund Vandværk ApS om kommunegaranti på lån på 2,3
  mio. kr.
 13. Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån på 425 mio.
  kr.
 14. Godkendelse Sektorplan Park, Skov og Friluftsliv efter offentlig høring
 15. Kommuneplanændring 2022.06 for nyt boligområde ved Mæglergade
 16. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2020.61
 17. Strategisk
  cykelplan, offentlig høring