Byrådsmøde 31. august 2015

294 views
Dato / 28. april 2016
1. Godkendelse af dagsorden2. Budgetrevision pr. 30.06.2015 - alle udvalg3. Halvårsregnskab 20154. Budgetforslag 2016-19 - Byrådets 1. behandling5. Trækningsret i fremtidig bankaftale6. Politisk mødekalender 2016 7. Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til afholdelse af valg8. Esbjerg Kollektivhus - ansøgning om frafald af hjemfaldsforpligtelsen9. Forslag fra Socialdemokratiets, SFs og Enhedslistens Byrådsgrupper10. Tillæg til driftsaftale med puljeordningen Blåmuslingen11. Ændring af regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning iEsbjerg Kommune - ny tilskudspulje 12. Fastsættelse af markedsleje for benyttelse af 500cc Speedwaybanen 13. Ansøgning om byfornyelsestilskud til facaderenovering mv. - Nørregade 92,Gørding 14. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2014.22 Storeudvalgsvarebutikker i Gjesing, Kjersing 15. Tilføjelser til betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand vedr. betalingsaftale16. Vedtagelse af Mellembyplan for Tjæreborg- Tjæreborg- en by med Energi17. Forslag til Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015-2020