Byrådsmøde 31. august 2020 kl. 17

255 views
Dato / 1. september 2020
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Prioriteringer af fokusområder og indsatser i Vision
  2025 - Vækst
 3. Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og
  lærlinge samt virksomheder
 4. Midtvejsregulering 2020
 5. Budgetforslag 2021-2024 - Byrådets 1. behandling
 6. Corona - udgifter til rengøring af kommunale fritids-
  og idrætsfaciliteter ved genåbningen
 7. Kunstgræsbane Gl. Vardevej - Anlægsbevilling
 8. Om- og tilbygning af Åmosehuset, projekteringsbevilling
 9. Ændring af vedtægter for Energnist
 10. Vandløb frigivelse af ramme 2020-2021