Byrådsmøde 4. april 2022 kl. 17

329 views
Dato / 4. april 2022
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Flytning af afstemningssted i Ribe
 3. Udpegning af yderligere stedfortrædere til Børn og
  unge-udvalget
 4. Godkendelse af purpose, vision og kernefortælling for
  brandingstrategi
 5. Fremad, afdeling 6 Siriusparken - Helhedsplan, skema B
 6. Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse
  til at holde åbent i Ribes butikker i forbindelse med Tulipanfesten 2022
 7. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af
  ventilationsanlæg i undervisningslokaler samt lærerforberedelse, Tjæreborg
  Skole Signatur
 8. Etablering af LAR-løsning nord for Grønningen, Esbjerg,
  frigivelse af anlægsbevilling
 9. Arealerhvervelse til etablering af signalanlæg og
  svingbaner i krydset Storegade/Hedelundvej, Esbjerg Ø
 10. Etablering af cykelsti og kanaliseringsanlæg i Andrup
  samt signalanlæg Hedelundvej-Storegade, Anlægsbevilling
 11. Forslag til Kommuneplanændring nr 2021.74 og Lokalplan
  nr. 40-030-0002 Feriecenter ved Damvej, Ribe
 12. Korn 180