Byrådsmøde 4. februar 2019

306 views
Dato / 5. februar 2019
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Økonomisk politik for Esbjerg Kommune
 3. Udmøntning af grundkapital for 2019-2022
 4. Områdeafgrænsning og dispensationsansøgning, Stengårdsvej
 5. Energien Skads skole Signatur - Forhøjelse af anlægsbevilling
 6. Kongeådal Sportsforening - Etablering af nyt klubhus - anlægsbevilling
 7. Korskro Motorsportscenter - Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af banehegn og airfence
 8. Vestjysk Motocross Club - Etablering af nyt klubhus - anlægsbevilling
 9. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2017.10 og lokalplan 03-020-0001, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien, Gjesing
 10. Overtagelse af regionalt socialt tilbud
 11. Renovering af lejemål på Drost Pedersvej 8 i Ribe
 12. Affaldsplan 2019-2024
 13. Fovrfeld ådal anlægsbevilling
 14. Opførelse af offentligt toilet i Danmarksgade 62 - Forhøjelse af anlægsbevilling (intelligent investering)