Byrådsmøde 4. maj 2020 kl. 17

233 views
Dato / 5. maj 2020
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Befolkningsprognose 2020-30
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2020 og
  senere
 4. Overførsel af rådighedsbeløb til 2020 og 2021 samt
  lånoptagelse for 2019
 5. Årsregnskab 2019
 6. Generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S den 25. maj
  2020
 7. Mulighed for pause fra plads i dagtilbud og sfo i
  forbindelse med COVID-19
 8. Kompensation til dagtilbud for merudgifter under
  COVID-19
 9. Projekt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet stoppes
 10. Ansøgning om tillægsbevilling til køleanlæg i Granly
  Hockey Arena
 11. Ny altan Norgesgade 44
 12. Forslag til kommuneplanændring 2017.09
  Landskabsvurderinger
 13. Beretning til Byrådet om magtanvendelse og værgemål i
  2019