Byrådsmøde 4. marts 2019

285 views
Dato / 5. marts 2019
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Vedtægter for Ribe Fjernvarme A.m.b.a.
  3. Orientering vedrørende forslag til KL´s delegeretmøde 2019
  4. Hensigtserklæring om destinationssamarbejde mellem Fanø, Tønder og Esbjerg Kommuner
  5. Dispensation fra Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser
  6. Opdeling af politikområde Kultur og Fritid i 3 politikområder
  7. Team Danmark aftale 2019-2022
  8. Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner - anlægsbevilling
  9. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde