Byrådsmøde 4. september 2017 kl. 17

310 views
Dato / 5. september 2017
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. 2.
  Budgetrevision pr. 30.06.2017 - Alle udvalg
 3. Halvårsregnskab
  2017
 4. Evaluering
  af reglement for spørgetid i Byrådet
 5. Fastlæggelse
  af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2018
 6. Overdragelse
  af forretninger til Hegnsynet
 7. Svar til
  Ankestyrelsen vedrørende standsningsretten i kommunestyrelseslovens § 23
 8. Budgetforslag
  2018-21 - Byrådets 1. behandling
 9. Orientering
  om magtanvendelse foretaget i Esbjerg kommunes tilbud i perioden 2014 - 2016
 10. Nye
  høringsfrister for planer efter den nye planlov
 11. Kulturhistorie
  og Planlægning (KoP)
 12. Ansøgning
  om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse af Skolegade 6, 6740
  Bramming
 13. Indsatsplan
  for Forum Vandværk
 14. Tillæg til
  Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassin i Bramming
 15. Tilskud
  til nedrivning af 3 faldefærdige og skæmmende bygninger i landsbyer og det åbne
  land
 16. Endelig
  vedtagelse af kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 Boliger ved
  Havnegade, Esbjerg
 17. Endelig
  vedtagelse af Mellembyplan for Gredstedbro
 18. Kollektiv
  trafik - økonomi regnskab 2016, samt budget 2017-2021