Byrådsmøde 4. september 2023 kl. 17.00

271 views
Dato / 4. september 2023
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Budgetforslag 2024-27 - Byrådets 1. behandling

3. 
Boligforeningen Fremad, afdeling 3, Søndermarken -
Ansøgning om brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener og
badeværelser


4. 
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan
for HØST PtX Esbjerg

5. 
Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for
Autocamperplads i Ribe

6. 
Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for
erhvervsområderne ved Esbjerg N

7. H
elhedsplan for Idræts Alle i Bramming

8. 
Stormflodssikring af Esbjerg by - godkendelse af
forprojekt og beslutning om at igangsætte kommunalt fællesprojekt

9. 
Afrapportering på centrale udmeldinger på
kommunikationsområdet