Byrådsmøde 5. december 2022 kl. 17.00

265 views
Dato / 5. december 2022
1: Godkendelse af dagsorden.

2. 2. Budgetrevision pr. 30.09.2022 - Alle
udvalg

3. Delegationsplan for Esbjerg Kommune

4. Budget-høring vedrørende fredning af
Marbæk-området

5. Markedspriser for erhvervs brug af
affaldsordninger

6. Gørding Idræts- og Kulturcenter -
Ansøgning om optagelse af lån

7. Byparken, realisering af
konkurrenceprojekt, frigivelse af projekteringsbevilling

8. Klimaskovfonden, Skovrejsning i Esbjerg
Kommune, frigivelse af bevilling

9.Trafik og Parkering Ribe bykerne,
frigivelse anlægsbevilling