Byrådsmøde 5. februar 2018

310 views
Dato / 6. februar 2018
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Byrådets temamøder i 2018
  3. Retningslinjer for kommunale garantistillelser
  4. Opkrævning af gebyr for underretning om udlægsforretninger
  5. Udnyttelse af ledig låneramme for 2017 i Esbjerg Havn
  6. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2016.50 og lokalplan 01-030-0005, Lysningen, boligområde ved Lysningen, Vognsbølparken, Esbjerg
  7. Lejeaftale vedr. Kongensgade 39 til Motivationshuset
  8. Trafikplan for Esbjerg midtby - projekteringsbevilling
  9. Dynamisk parkeringshenvisning i Ribe og Esbjerg - projekteringsbevilling
  10. Renovering af belægning P-øst Ribe - anlægsbevilling
  11. Renovering af p-areal i Havnegade ved Hulvejen - anlægsbevilling
  12. Supercykelsti Baggesens Alle
  13. Forslag fra Enhedslisten - Borgerdrevne forslag