Byrådsmøde 5. februar 2018

388 views
Dato / 6. februar 2018
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Byrådets temamøder i 2018
 3. Retningslinjer for kommunale garantistillelser
 4. Opkrævning af gebyr for underretning om udlægsforretninger
 5. Udnyttelse af ledig låneramme for 2017 i Esbjerg Havn
 6. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2016.50 og lokalplan 01-030-0005, Lysningen, boligområde ved Lysningen, Vognsbølparken, Esbjerg
 7. Lejeaftale vedr. Kongensgade 39 til Motivationshuset
 8. Trafikplan for Esbjerg midtby - projekteringsbevilling
 9. Dynamisk parkeringshenvisning i Ribe og Esbjerg - projekteringsbevilling
 10. Renovering af belægning P-øst Ribe - anlægsbevilling
 11. Renovering af p-areal i Havnegade ved Hulvejen - anlægsbevilling
 12. Supercykelsti Baggesens Alle
 13. Forslag fra Enhedslisten - Borgerdrevne forslag