Byrådsmøde 5. oktober 2020 kl. 16

241 views
Dato / 9. oktober 2020
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2021 og
  budgetoverslag 2022-24
 3. Udmøntning af kompensation på COVID-19 udgifter
 4. Evaluering af borgerdrevne forslag
 5. Sydvestjyske Museer anmoder om kommunegaranti for
  kassekredit
 6. Corona - udgifter til rengøring i bibliotekerne ved
  genåbning lørdag og søndag
 7. Godkendelse af Esbjerg Ensembles reviderede
  Strategiudkast
 8. Tobakken - justeret strategi for regionalt spillested
  2021-2024
 9. Busdepot og resultat af busudbud
 10. Prioritering af cykelstier - anlægsbevilling
 11. Bevilling af særtilskud til dagsaktiviteter på det
  specialiserede socialområde som følge af Covid-19
 12. Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020