Byrådsmøde 5. september 2016 kl. 17

348 views
Dato / 6. september 2016
1. Godkendelse af dagsorden
2. 2. Budgetrevision pr. 30.06.2016 - Alle udvalg
3. Halvårsregnskab
2016
4. 
Budgetforslag
2017-20 - Byrådets 1. behandling
5. Integrationshus
6. 
Beretning
for 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt
værgemålssager
7. 
Plan for
Marbækområdet
8. 
Tillæg til
Spildevandsplan 2016-2021 for fire forsinkelsesbassiner
9. 
Reviderede
vedtægter for Energnist I/S