Byrådsmøde 5. september 2022 kl. 17

332 views
Dato / 5. september 2022
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Budgetforslag 2023-26 - Byrådets 1. behandling
 3. Indkaldelse af stedfortræder for Connie Geissler
 4. Fremtidig placering af afstemningssted i Ribe
 5. Arbejdernes Boligforening, afdeling 4 Baggesens Alle -
  Ansøgning om væsentlig forandring
 6. Bramming Boligforening - Orientering om etablering af
  Fælleshus
 7. Arbejdernes Boligforening, afdeling 21 Mølleparken -
  Ansøgning om væsentlig forandring
 8. Boligforeningen '32, afdeling 8 Hedegårdene -
  Helhedsplan, Skema B
 9. Boligforeningen Fremad, afdeling 5 Åhaven -
  Helhedsplan, Skema B
 10. Ungdomsbo, afdeling 92, Kastanien - Ændring af de
  særlige udlejningsregler i bofællesskabet
 11. Øgede udgifter i forbindelse med licitationen af
  Sydstjernen
 12. Øgede udgifter i forbindelse med licitationen af
  Kastanie Alle 6-8
 13. Lempelser for dagtilbud til personer fordrevet fra
  Ukraine
 14. Hjemmelsgrundlag udvidet målgruppe i Ungdomsskolen
 15. Orientering efter gennemgang ved CONCITO
 16. Politiske partiers betaling for benyttelse af kommunale
  lokaler
 17. Ribe Sejlklub - ansøgning om forhøjelse af
  anlægstilskud til etablering af flydebro ved Ribe Kammersluse
 18. Aftenskoleområdet - nyt regelsæt og ændret procedure
 19. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan
  for Feriecenter ved Damvej, Ribe
 20. Forslag til Kommuneplanændring for Idræts Allé syd,
  Bramming
 21. Godkendelse af Strategisk cykelplan, efter offentlig
  høring
 22. Udarbejdelse af støjhandlingsplan, frigivelse af
  bevilling
 23. Strategisk udviklingsplan for Skads, Andrup og Novrup
 24. Renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gl.
  Vardevej