Byrådsmøde 6. december 2021 kl. 17

310 views
Dato / 7. december 2021
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af pårørendepolitikken for Esbjerg Kommune
    2022-2025
  3. 2. Budgetrevision pr. 30.09.2021 - Alle udvalg
  4. Etablering af en whistleblowerordning i Esbjerg Kommune
  5. Feriepenge - Procedure for afregning af rente
    (indeksering)
  6. Afvikling af Street Art & Graffitistrategien