Byrådsmøde 6. februar 2023 kl. 17

248 views
Dato / 6. februar 2023
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Varde Bolig Administration, afdeling 124 i Øster
Vedsted - Ansøgning om væsentlig forandring med kommunalgaranti - ændring i
forhold til tidligere afgørelse 

3. 
Arbejdernes Boligforening, afdeling 1 Østergade m.fl. -
Ansøgning om Væsentlig forandring (udskiftning af tag, vinduer, bagdøre samt
efterisolering af tagrum)

4. 
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 6
Lykkegårdsparken i Esbjerg - Ansøgning om brug af den Kollektive råderet til
udskiftning af køkkener og badeværelser

5. 
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 27 EAB gårdene
i Esbjerg - Ansøgning om brug af den Kollektive råderet til udskiftning af
køkkener og badeværelser

6. 
Frigivelse af projekteringsbevilling vedr. Springhal

7. 
Ændring af styrelsesvedtægten - anlægsbevillinger til
byggeprojekter

8. 
Nyt politikområde under Økonomiudvalget

9. 
Affaldsplan 2023-2028

10. 
Høring fra Fredningsnævnet - Fredningsforslag for
Marbækområdet. 

11. 
Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved
Egebæk-Hviding

12. 
Cykelsti Nørrebrogade, Esbjerg, frigivelse af
projekteringsbevilling

13. 
Forslag til Kommuneplanstrategi 2026-38: Temaer og
proces

14. 
Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for et
boligområde og centerområde på Uddannelsessletten, Esbjerg

15. 
Genbehandling af besparelser inden for kollektiv trafik
efter høring

16. 
Godkendelse af Strategi for den frivillige sociale
indsats 2023-2026

17. 
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af
servicefaciliteter i Højvangshaven 4