Byrådsmøde 6. maj 2019

340 views
Dato / 7. maj 2019
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2018
 3. Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2020-23
 4. Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2019 og
  senere
 5. Overførsel af rådighedsbeløb til 2019 og 2020 samt
  lånoptagelse for 2018
 6. Årsregnskab 2018
 7. Prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og
  stillingtagen til stedfortræderindkaldelse
 8. Tidspunkt for afstemning på Mandø til Folketingsvalg
 9. Årsregnskab 2018 for Sydvestjysk Brandvæsen
 10. Orientering om risikobaseret dimensionering 2019-2021
 11. Den generelle Beredskabsplan for Varde, Fanø og Esbjerg
  kommuner
 12. Generalforsamling DIN Forsyning den 20. maj 2019
 13. Privatinstitution Blåmuslingen - Ansøgning om udvidelse
  af børnetal ved oprettelse af ny afdeling
 14. Godkendelse af brugsretsaftale mellem Esbjerg Kommune
  og Fonden for Vadehavscentret
 15. Endelig
  vedtagelse af Kommuneplanændring 2018.14 og Lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger
  på en del af Tovværksområdet, ved Grådybet
 16. Nedrivning af tidligere krobygning - Sviegade 2, 6740
  Bramming
 17. Revision af bilag til Forskrift for udendørs kultur- og
  musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommuner
 18. Løsningsmodeller for Kongeåen - anvendelse af
  eksisterende midler til brug for opstart af processen
 19. Udgifter til oprensning af Alslev Å