Byrådsmøde 7. februar 2022 kl. 17

351 views
Dato / 8. februar 2022
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgningsredegørelse 2020, særlig godsordning Mandø
 3. Varde Bolig Administration, afdeling 124 i Øster
  Vedsted - Ansøgning om væsentlig forandring med kommunalgaranti
 4. Samarbejdsaftale mellem Fanø og Esbjerg Kommuner - Borgerrådgiver
 5. Bevilling af puljemidler til borgerrådgiverfunktionen
 6. Frigivelse af anlægsbevillinger til Ribe Aktivitets- og
  Historiepark og følgekonsekvenser
 7. Endelig lokalplan og kommuneplanændring for Boligområde
  nord for Krogsgårdsvej i Andrup Syd
 8. Helhedsplan for område ved Borgergade i Esbjerg
 9. Opstart af planlægning for en del af Borgergade i
  Esbjerg
 10. Opstart af planlægning for område ved Nyhavnsgade i
  Esbjerg
 11. Klima som fast del af dagsordenspunkter