Byrådsmøde 7. juni 2021 kl. 17

295 views
Dato / 8. juni 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Underskriftsbemyndigelse
 3. Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2022-25
 4. Udmøntning af grundkapital for restbudget 2020-2023 og
  budget 2021-2024
 5. Bramming Boligforening, afdeling 8 - Ansøgning om
  væsentlige forandringer med kommunalgaranti
 6. Ribe Boligforening - ansøgning om anskaffelse og
  ombygning af administrations og velfærdsbygning, Bøge Alle 2
 7. Orientering om magtanvendelser i kommunens anbringelses
  institutioner for børn og unge i 2020
 8. Orientering om tilsyn af Socialtilsyn Syd på
  Familieområdet i 2020
 9. Lov og rammer for velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 10. Kortere skoledag for Fortunaskolen i forbindelse med
  velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 11. Kortere skoledag for Signaturskolen i forbindelse med
  velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 12. Kortere
  skoledage for Darum Børneby i forbindelse med velfærdsaftalen på
  folkeskoleområdet
 13. Kortere skoledage på Bohrskolen i forbindelse med
  velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 14. Kortere skoledage på Cosmosskolen i forbindelse med
  velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 15. Kortere skoledage på Urbanskolen i forbindelse med
  velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 16. Kortere skoledage på Vadehavsskolen i forbindelse med
  velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 17. Ny model for kortere skoledage på Auraskolen i
  forbindelse med velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 18. Ny model for kortere skoledage på Auraskolen i
  forbindelse med velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 19. Kortere skoledage på Auraskolen i forbindelse med
  velfærdsaftalen på folkeskoleområdet
 20. Boringsnært beskyttelsesområde BNBO, Roager Vandværks
  kildeplads
 21. Forslag til kommuneplanændring 2020.61 og lokalplan
  05-010-0017 Boligområde øst for Hjerting Landevej
 22. Godkendelse af Miljøkonsekvensrapport for Ribe Biogas
  til offentlig høring
 23. Om- og tilbygning af Åmosehuset, anlægsbevilling
 24. Renovering af sidegader Jyllandsgade og Smedegade -
  etape 2
 25. Strategi og handleplan for ladeinfrastruktur i Esbjerg
  Kommune
 26. Yderligere rådighedsbeløb og frigivelse af
  anlægsbevilling til 12 boliger på Niels Bohrs Vej
 27. Orientering om magtanvendelser i Social barn-ung-voksen
  i 2020
 28. Orientering om Socialtilsyn Syds tilsyn med tilbud på
  voksenområdet i 2020
 29. Rammeaftale for KKR Syddanmark om danskuddannelse for
  voksne udlændige
 30. Søgning af statsmidler til cykelstier i Esbjerg Kommune
  2021
 31. Opførelse af altaner - Torvegade 34
 32. Borgerinddragelse i politiske fagudvalg
 33. Revision af lokalplan 01-010-0021