Byrådsmøde 7. maj 2018 kl. 17.00

345 views
Dato / 8. maj 2018
 1. Godkendelse
  af dagsorden
 2. Overførsel
  af uforbrugte driftsmidler til 2018 og senere
 3. Overførsel
  af rådighedsbeløb til 2018 og 2019 samt låneoptagelse for 2017
 4. Årsregnskab
  2017
 5. Indkaldelse
  af stedfortræder til bestyrelsen for CSV (Center for specialundervisning for
  voksne)
 6. Generalforsamling
  DIN Forsyning 14. maj 2018
 7. Forsikring
  af frivillig indsats
 8. Anmodning
  fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes
  butikker i Pinsen i forbindelse med Tulipanfesten 2018
 9. Ændring af
  Køb & Salgs vilkår om bæreevne
 10. Ansøgning
  om kommunegaranti i forbindelse med om- og tilbygning af Bramming Gymnastik- og
  Idrætsefterskole
 11. Ansøgning
  fra privatinstitutionen Troldehulen om udvidelse
 12. Indstilling
  til KKR om etablering af en fælles institution for den forberedende
  grunduddannelse i Varde, Esbjerg og Fanø kommune
 13. Esbjerg
  Kommunes høringssvar til forslag om nyt højspændingsnet fra Idomlund til den
  dansk/tyske grænse
 14. Forslag
  til Kommuneplanændring 2018.14 og Lokalplan nr. 01-020-0007, Boliger på en del
  af Tovværksområdet, ved Grådybet
 15. Opførelse
  af etageboliger - Nørvang 93 - 97, 6700 Esbjerg
 16. Driftsoverenskomst
  for Esbjerg Krisecenter
 17. Aldersvenlig
  kommune
 18. Nyt
  lejemål på Ravnevej 10 i Esbjerg