Byrådsmøde 7. marts 2022 kl. 17

267 views
Dato / 8. marts 2022
1. Godkendelse af dagsorden 2. Forslag til forretningsorden for Esbjerg Kommunes Byråd 3. Revision og godkendelse af Informationssikkerhedspolitikken 2022 4. Ændring af styrelsesvedtægten 5. Låneramme Esbjerg Havn 2021 6. Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på 85 mio. kr. 7. Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på op til 34 mio. kr. 8. Evaluering af bymidtesamarbejdet 2018-2021 9. Norddalsparken - Forarbejde og projekteringsbevilling til nedrivning og opførelse af ny daginstitution Norddalsparken 10. Tomgangsregulativ for Esbjerg Kommune 11. Udkast til strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025 12. Forslag til Kommuneplanændring 2021.76 for nyt boligområde ved Mæglergade i Bramming 13. Forslag til kommuneplanændring nr. 2020.67 og lokalplan nr. 08-040-0002 Boliger ved Rørvangen, Bryndum 14. Åbenhed om konstitueringsaftalen (Udgik fra dagsorden)