Byrådsmøde 8. juni 2020 kl. 17

337 views
Dato / 9. juni 2020
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af regnskab for det fælleskommunale
  redningsberedskab
 3. Lokale måltal for overgangen til ungdomsuddannelser
 4. Kulturskolen - brugerbetaling i COVID-19 lukkeperiode
 5. Revision af regulativ for erhvervsaffald
 6. Revision af regulativ for husholdningsaffald
 7. Endelig vedtagelse af helhedsplan for området ved
  Kammerslusen
 8. Implementering af Marbækplanen – fredeliggørelse for
  motortrafik
 9. Opklassificering af private fællesveje og ændringer i
  vejens funktioner for etablering af cykelsti fra Ribe til Vadehavet
 10. Skitseprojekt og Arealerhvervelse ved ekspropriation
  til etablering af cykelsti fra Ribe til Vadehavet