Byrådsmøde 8. oktober 2018 kl. 16

389 views
Dato / 9. oktober 2018
 1. Godkendelse
  af dagsordenen
 2. Byrådets
  2. behandling af forslag til budget 2019 og budgetoverslag 2020-22
 3. Boligforeningen
  Fremad - Niels Lambertsens vej - Alment nybyggeri Skema A
 4. Rammeaftale
  for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2019-2020
 5. Udkast til
  rammeaftale for Bevæg dig for livet
 6. Tillægsbevilling
  til nedrivning af Farup gl. Skole
 7. Forslag
  til kommuneplanændring nr. 2018.20, lokalplan 10-030-0006 og tilhørende
  miljørapport for datacenter ved Andrup i Esbjerg
 8. Endelig
  vedtagelse af kommuneplanændring 2017.12, Lokalplan 08-030-0007 og
  miljøkonsekvensrapport, Ét stort boligvarehus ved Kjersing Ringvej i Esbjerg
 9. Forslag
  til kommuneplanændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde
 10. Forslag
  til kommuneplanændring 2017.10 og lokalplan nr. 03-020-0001 Plejecenter og
  boliger ved Krebsestien i Esbjerg