Byrådsmøde d. 17. november 2014

226 views
Dato / 28. april 2016
DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015
3. Forslag om etablering af "Darum Børneby"
4. Nempulje til kultur- og idrætsarrangementer
5. Opførelse af lagerhal på Esbjerg Affaldshåndtering
6. Orientering om Bevillingsstrategi i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

LUKKET

7. Udbud af revisionsopgaven