Byrådsmøde den 11. marts 2024 kl. 17.00

139 views
Dato / 11. marts 2024

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Midlertidig boligplacering af flygtninge
fra Ukraine.

3. Tillægsbevilling til udbedring af frosthuller
2024.

4. AB Vejen Byggeselskab - Ansøgning om
nedrivning af afdeling Lindegården med baggrund i udlejningsbesvær..

5. Generalforsamling i Din Forsyning Holding
A/S.

6. Låneramme for Esbjerg Havn 2023.

7.  Ansøgning fra Ribe Fjernvarme amba om
kommunale garantistillelse på 65 mio. kr. 

8. Bevilling og frigivelse af midler til
renovering af Bramming Genbrugsplads.

9. Selskabsgørelse Energnist I/S.

10. Forslag til kommuneplanændring og
lokalplan for boligområde, Vestergade, Gørding

11. Godkendelse af ekspropriation - ombygning
af rundkørsel i Tarp.

12. Frigivelse af projekteringsbevilling -
Plan for ændret vejprofil for Storegade i Bramming.

13. Frigivelse af projekteringsbevilling -
Ombygning af krydset Vestkystvej/Hjerting Landevej..

14. Frigivelse af projekteringsbevilling -
Cykelsti Grimstrup - Endrup (A1) og Størsbølvej

15. Frigivelse af anlægsbevilling - Nødvendige
anlægsarbejder i forbindelse med omlægning af by-buskørsel i Esbjerg.

16. Frigivelse af anlægsbevilling - Tjæreborg
gamle grusgrav..

17. Frigivelse af projekteringsbevilling.
Ombygning af krydset Tarphagevej/Vestkystvej, projektering.

18. Frigivelse af anlægsbevilling. Etablering
af parkeringsbåse Nørregade, Gørding.

19. Forslag til lokalplan og
kommuneplanændring for erhvervsområdet ved Korskro Vest

20. Godkendelse
af ideoplæg skoletilbud Ribelund